POM生产厂家导航
POM塑料性能导航
首页 > POM > 抗静电 POM

抗静电 POM

抗静电POM

抗静电 聚甲醛

欢迎您订购抗静电POM塑料,我们为专业的POM树脂供应商,在这里,我们不仅为您提供抗静电原材料生产厂家及POM综合物理性能指数,而且您可以选择性的比较不同用途性能的抗静电POM原料。我们还专注POM改性技术,以满足不同厂家对POM特别性能要求。以价格为宗旨,期望在这里您能找到合适的聚甲醛(POM)。

选择您需要的抗静电POM塑料型号及生产厂家

抗静电POM树脂生产厂家纵多,请选择适合你产品性能要求的型号,尽管它已满足了“抗静电”这一要求,但你可能对它还有其他方面的参数调控,所以我们建议你在选择型号的时候,考虑其综合物理性能,以便达到你更苛刻的要求。

抗静电POM原材料型号集锦

POM推荐产品物性下载地址
POM EB 10 日本宝理 Duracon EB 10
POM VC 11 日本宝理 Duracon VC 11
POM FV 30A 韩国工程塑料 Kepital FV 30A
POM ES 5 日本宝理 Duracon ES 5
POM FV 30 日本三菱工程 Iupital FV 30
POM K3000 沙伯基础创新(GE) LNP Stat Loy K3000
POM K3000SZ 沙伯基础创新(GE) LNP Stat Loy K3000SZ
POM K3000Z 沙伯基础创新(GE) LNP Stat Loy K3000Z
POM KX01002 沙伯基础创新(GE) LNP Stat Loy KX01002
POM KX05015 沙伯基础创新(GE) LNP Stat Loy KX05015
POM KX96821 沙伯基础创新(GE) LNP Stat Loy KX96821
POM EB 08 日本宝理 Duracon EB 08
POM M90 48 日本宝理 Duracon M90 48
POM M270 48 日本宝理 Duracon M270 48
POM F20 61 日本三菱工程 Iupital F20 61
POM CF452 日本旭化成 Tenac C CF452
POM CF454 日本旭化成 Tenac C CF454
POM EF500 日本旭化成 Tenac EF500
POM EF750 日本旭化成 Tenac C EF750
POM F30 63 韩国工程塑料 Kepital F30 63
POM CF801 美国泰科纳 Celcon CF801
POM CF802 美国泰科纳 Celcon CF802
POM EC 90PLUS 美国泰科纳 Celcon EC 90PLUS
POM C27021AST 美国泰科纳 Hostaform C27021AST
POM EC140XF 美国泰科纳 Hostaform EC140XF
POM 800TFE10 美国RTP PermaStat 800TFE10
POM 800TFE15 美国RTP PermaStat 800TFE15
POM 800 美国RTP PermaStat 800
POM 801 美国RTP PermaStat 801
POM 802 美国RTP PermaStat 802
POM 803 美国RTP PermaStat 803
POM 805 美国RTP PermaStat 805
POM 861 美国RTP RTP Compounds 861
POM EMI860.5 美国RTP RTP Compounds EMI860.5
POM ESD800 ULF 美国RTP RTP Compounds ESD800 ULF
POM ESD800U 美国RTP RTP Compounds ESD800U

【←前10页 [1] 后10页→】 直接到第

  共 36 条信息 当前显示第 1 - 36 条 每页 60 条信息 共 1 页

抗静电聚甲醛性能特点,加工工艺,应用范围

关于抗静电聚甲醛产品的工艺及性能特点请参考厂家数据!如果您选择的抗静电聚甲醛塑料综合数据不能满足您的生产要求,而需要对抗静电POM塑料再做改性,请直接联系我们的客服专员。